Klachten

Wij doen ons uiterste best om een goede hulprelatie met onze hulpvragers op te bouwen.
Als op enig moment de verhouding tussen hulpvrager en de vrijwillige hulpverlener niet zo goed gaat, zullen wij er alles aan doen om een oplossing te bieden.
Mocht een en ander toch niet op te lossen zijn, zullen wij bemiddelen bij het zoeken naar een bevredigende oplossing.


Contact