Voor wie

Het Sociaal Zorgplan Graauw is er voor alle bewoners van Zandberg, Paal en Graauw, die op een of meerdere leefgebieden vragen of zorgen hebben waar ze zelf of met hun omgeving niet meer uitkomen.
Denk daarbij aan bewoners met: schulden, relatieproblemen, verslaving of een lichamelijke beperking.
Maar ook bewoners die werkeloos thuiszitten, een uitkering hebben en op zoek zijn naar een baan of vrijwilligerswerk.


Betrokken buurtpartner

Daarnaast draagt het Sociaal Zorgplan Graauw actief bij aan de leefbaarheid in Graauw, Paal en Zandberg. Denk hierbij aan de ondersteuning van buurtinitatieven, het organiseren van collectieve voorzieningen en andere projecten.
Daarbij wordt nauw samengewerkt met bewoners, bewonersinitatieven, de Dorpsraad, Gemeente, Hulst voor Elkaar en andere partijen die betrokken zijn in Hulst.


Contact