Werkwijze

Heeft u een vraag of zit u met een probleem dan kunt u terecht bij het Sociaal Zorgplan Graauw.
In ons team werken wij nauw samen met vrijwilligers en specialisten.
Wij werken volgens de methode:
Één plan, één huishouden, één coördinator.
Dit houdt in dat wanneer u bij het sociaal wijkteam komt, u één aanspreekpunt heeft.
Samen met de coördinator wordt gekeken naar de volgende zaken:

  • Wat kunt u zelf doen?
  • Wat kan uw sociale netwerk voor u betekenen?
  • Kan een vrijwilliger of iemand uit het netwerk van het sociaal wijkteam een rol spelen bij het vinden van een antwoord op uw vraag?
  • Welke rol kan de coördinator spelen?

  • Op basis van de antwoorden op deze vragen wordt er samen met u een plan gemaakt waarin duidelijke afspraken zijn genoteerd.

    Nu gaat u verder aan de slag. De coördinator coacht en ondersteunt u bij het vinden van een passende oplossing. U houdt zelf de regie over de uitvoering van uw plan van aanpak. Lukt dat niet dan kijkt de coördinator samen met u wat er nodig is om tot een goede uitvoering te komen.


    Contact